Cast collection

View:

Hlava Níké z jižního svahu Akropole

Collection of the original: Athény, Národní archeologické muzeum Dating of the original: ca 300 př. n. l. Deposited: Expozice Hostinné

Horní část stély

Collection of the original: Athény, Národní archeologické muzeum Dating of the original: 4. století př. n. l. Deposited: Expozice Duchcov

Horní část stély

Collection of the original: Athény, Národní archeologické muzeum Dating of the original: 4. století př. n. l. v Deposited: Expozice Duchcov
Show: