Cast collection

View:

Hlava Lapitha ze západního štítu Diova chrámu v Olympii

Collection of the original: Olympia Dating of the original: ca 450 př. n. l. Deposited: Expozice Duchcov

Hlava městské bohyně s hradební korunou z Velie

Collection of the original: Velia Dating of the original: 1. století př. n. l. Deposited: Depozitář

Portrét ptolemaiovského vládce

Collection of the original: Neapol, Museo Archeologico Nazionale Dating of the original: 3. století př. n. l. Deposited: Expozice Hostinné

Torzo Afrodíty Knidské

Collection of the original: Londýn, British Museum Dating of the original: ca 360 př. n. l. Deposited: Expozice Duchcov

Portrét Platóna

Collection of the original: Basilej Dating of the original: 1. století př. n. l. Deposited: Depozitář

Portrét Karneada

Collection of the original: Basilej Dating of the original: 1. století př. n. l. Deposited: Depozitář

Portrét Parmenida z Velie

Collection of the original: Velia Dating of the original: 1. století př. n. l. Deposited: Depozitář

Portrét Menandra

Collection of the original: Velia Dating of the original: 1. století př. n. l. Deposited: Depozitář

Hlavička koré č. 643 z Akropole

Collection of the original: Athény, Muzeum Akropole Dating of the original: 510 př. n. l. Deposited: Expozice Duchcov

Melancholická Athéna

Collection of the original: Athény, Muzeum Akropole Dating of the original: ca 470 př. n. l. Deposited: Letohrádek Hvězda

Antinoos jako Silvanus

Collection of the original: Řím, Villa Albani Dating of the original: 2. století n. l. Deposited: Depozitář

Augustus z Primaporty

Collection of the original: Řím, Musei Vaticani Dating of the original: 1. století n. l. Deposited: Expozice Hostinné

Leocharés: Artemis Versailleská

Collection of the original: Paříž, Louvre Dating of the original: 340-330 př. n. l. Deposited: Expozice Duchcov

Pes

Collection of the original: Neapol, Museo Archeologico Nazionale Dating of the original: 1. století př. n. l. Deposited: Expozice Hostinné

Pancíř Augusta z Primaporty

Collection of the original: Řím, Vatikán Dating of the original: 1. století n. l. Deposited: Depozitář

Tzv. Illioneus

Collection of the original: Mnichov, Glyptotéka 270 Dating of the original: konec 4. století př. n. l. Deposited: Expozice Duchcov
Show: