Úvod

Portál archeologický je v současnosti ve výstavbě. Děkujeme za trpělivost.

KREAS je projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Excelentní výzkum. Projekt je udělen pro období 2018-2022. Jeho nositelem je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vymezená v rámci výzvy jako Vědecké a vývojové centrum (VaV Centrum), které oborově pokrývá hlavní oblasti výzkumu fakulty, a jako takové tvoří hlavní výzkumnou agendu platformy tří výzkumných center (viz hrc.ff.cuni.cz). Hlavním řešitelem je mezinárodně uznávaná lingvistka doc. Mirjam Fried.

Newest findings

Fragment of iron arrow-head

Region: Bactria-Tocharistan Period: Hellenistic period, Antiquity Material: iron Object: arrow-head

Flat perforated triangular stone object

Region: Bactria-Tocharistan Period: Hellenistic period, Antiquity Material: stone Object: whetstone or semi-finished spindle-whorl

Bronze coin of Euthydemus

Region: Bactria-Tocharistan Period: Hellenistic period, Antiquity Material: bronze Object: coin

Group of iron items found together originally possibly making part of one object

Region: Bactria-Tocharistan Period: Hellenistic period, Antiquity Material: iron Object: razor (?)Partner