Úvod

Portál archeologický je v současnosti ve výstavbě. Děkujeme za trpělivost.

KREAS je projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Excelentní výzkum. Projekt je udělen pro období 2018-2022. Jeho nositelem je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vymezená v rámci výzvy jako Vědecké a vývojové centrum (VaV Centrum), které oborově pokrývá hlavní oblasti výzkumu fakulty, a jako takové tvoří hlavní výzkumnou agendu platformy tří výzkumných center (viz hrc.ff.cuni.cz). Hlavním řešitelem je mezinárodně uznávaná lingvistka doc. Mirjam Fried.

Newest findings

Bronze coin

Region: Bactria - Tokharistan, Central Asia Period: Hellenistic period, Antiquity Material: bronze, metal Object: coin

Terracotta monkey head

Material: terracotta, clay Object: figurine, small scale sculpture

Bronzová šipka

Material: bronze Object: arrow-head

Fragment terakotové figurky koně

Material: terracotta Object: figurinePartner