Úvod

Portál archeologický je v současnosti ve výstavbě. Děkujeme za trpělivost.

KREAS je projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Excelentní výzkum. Projekt je udělen pro období 2018-2022. Jeho nositelem je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vymezená v rámci výzvy jako Vědecké a vývojové centrum (VaV Centrum), které oborově pokrývá hlavní oblasti výzkumu fakulty, a jako takové tvoří hlavní výzkumnou agendu platformy tří výzkumných center (viz hrc.ff.cuni.cz). Hlavním řešitelem je mezinárodně uznávaná lingvistka doc. Mirjam Fried.

Nejnovější nálezy

Bronze pin

Region: Bactria-Tocharistan Období: Hellenistic period, Antiquity Materiál: bronze Objekt: pin

Region: Bactria-Tocharistan Období: Hellenistic period, Antiquity Materiál: carnelian Objekt: bead

Region: Bactria-Tocharistan Období: Hellenistic period, Antiquity Materiál: bronze Objekt: finger ring

Bronzová mince

Region: Baktrie - Tocharistán, Střední Asie Období: Helénistické období, Antika Materiál: bronz, kov Objekt: mincePartner