Úvod

Portál archeologický je v současnosti ve výstavbě. Děkujeme za trpělivost.

KREAS je projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Excelentní výzkum. Projekt je udělen pro období 2018-2022. Jeho nositelem je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vymezená v rámci výzvy jako Vědecké a vývojové centrum (VaV Centrum), které oborově pokrývá hlavní oblasti výzkumu fakulty, a jako takové tvoří hlavní výzkumnou agendu platformy tří výzkumných center (viz hrc.ff.cuni.cz). Hlavním řešitelem je mezinárodně uznávaná lingvistka doc. Mirjam Fried.

Nejnovější nálezy

Číslo: 07B000.I

Materiál: bronze Objekt: coin

Číslo: 07A010.I

Materiál: bronze Objekt: arrow-head

Číslo: 04_000.XXIII

Materiál: terracotta Objekt: figurine

Číslo: 04_000.II

Materiál: carnelian Objekt: beadPartner