Nálezy

Zobrazit:

Bronze pin

Region: Bactria-Tocharistan Období: Hellenistic period, Antiquity Materiál: bronze Objekt: pin

Region: Bactria-Tocharistan Období: Hellenistic period, Antiquity Materiál: bronze Objekt: finger ring

Bronzová šipka

Materiál: bronze Objekt: arrow-head

Bronzový fragment

Materiál: bronze Objekt: jehlice, háček

Římská fibula typu „Lunula“

Materiál: bronze Objekt: fibula
Zobrazit po: